ÎNDEMNIZAȚII PENTRU SALARIAȚII CARE AU COPII CE ÎNVAȚĂ ÎN REGIM ON-LINE

ÎNDEMNIZAȚII PENTRU SALARIAȚII CARE AU COPII CE ÎNVAȚĂ ÎN REGIM ON-LINE

La 20 ianuarie 2022 Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a emis Hotărârea nr. 2 prin care a stabilit că instituțiile de învățământ general vor activa în regim online în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022.

În acest context, echipa BSP vine cu următoarele informații atât pentru salariați cât și pentru angajatori privind modul de acordare a îndemnizațiilor.

Unul dintre părinții salarizați, care au copii de până la 12 ani sau copii cu dizabilități va beneficia de zile libere plătite în perioada în care procesul educațional se va desfășura online.

Indemnizația pentru zile libere se acordă salariaților care au copii de până la 12 ani sau copii cu dizabilități, înregistrați în cadrul unei instituții de învățământ, la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator. La cerere se anexează o declarație pe proprie răspundere prin care se declară că doar un părinte beneficiază de indemnizație care este semnată de către ambii părinți sau de către tutorele care va supraveghea copilul în perioada menționată.

În cazul în care se constată că ambii părinți au beneficiat simultan de zile libere, dreptul de a beneficia de indemnizație se anulează pentru ambii părinți începând cu data constatării.

Menționăm că este necesar consimțământul angajatorului pentru a beneficia de zile libere.

Angajatorul, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariați.

Solicitarea va include date despre angajator, salariat și copilul salariatului, instituția de învățământ unde învaţă copilul, intervalul de timp al lunii în care au fost acordate zilele libere pentru care se solicită indemnizația, numărul zilelor libere pentru care se solicită indemnizația și cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat și cea acordată de angajator.

Cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.

În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii diferența.

Casa Naţională de Asigurări Sociale înregistrează în Registrul de conturi personale informaţia cu privire la suma indemnizaţiei spre distribuire către serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepţionate datele necesare pentru înscrierea în Registrul de conturi personale.

În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației din bugetul de stat nu dispune de un cont bancar sau în cazul în care în solicitare a fost indicat un cont bancar greşit, recepţionarea plăţilor indemnizaţiilor se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”.