Fișa de conformitate AML a fost aprobată. Prezentarea obligatorie până la 1 aprilie 2022

Fișa de conformitate AML a fost aprobată. Prezentarea este obligatorie până la 1 aprilie 2022

La 5 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 5 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) referitor la aprobarea și completarea primei Fișe de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor (AML).

În esență Fișa de conformitate este o radiografie statistică privind conformitatea unei entități raportoare la cerințele legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

Măsura dată are ca scop principal responsabilizarea tuturor entităților raportoare (e.g.: bănci, organizații de creditare nebancară, companii de asigurări, schimburi valutare, notari, etc.) vis-a-vis de obligațiile AML. Un alt scop este acumularea și analiza datelor despre entitățile raportoare și activitățile acestora în vederea inițierii verificărilor de conformitate AML de către SPCSB.

Neprezentarea Fișei de conformitate către SPCSB constituie o încălcare sancționată conform art. 54 al Legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. În cazul constatării acestei încălcări, entitatea raportoare poate fi sancționată cu prescripție sau amendă pecuniară foarte descurajatoare de la 4 500 de lei până la 50 000 de lei aplicată angajatului, persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, și cu prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entităților raportoare.

Procesul de completare și prezentare a Fișei de conformitate până la 1 aprilie 2022 urmează a fi tratat responsabil și profesionist de fiecare entitate raportoare.

În vederea completării corecte și profesioniste a Fișei menționate, fiecare entitate raportoare urmează să respecte un șir de cerințe:

1. Să dețină un Program fiabil propriu în domeniul AML;
2. Să evalueze periodic riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin prisma celor trei criterii (clientelă, geografic și produs/serviciu);
3. Să mențină o statistică pe fiecare client privind măsurile de precauție aplicată;
4. Să elaboreze lista PEP-rilor și beneficiarilor efectivi identificați;
5. Să cunoască motivele și clienții cu care au fost terminate relațiile de afaceri în contextul cerințelor AML;
6. Să mențină o comunicare corectă cu reprezentanții SPCSB pentru a exclude eventualele suspiciuni.

Procesul de completare și prezentare a Fișei de conformitate este destul de complex implicând pregătire și expertiză în domeniul AML.

Bivol Soțchi & Partners oferă consultanță și instruiri pe marginea completării Fișei de conformitate AML. Aceste servicii sunt propuse cu suportul consilierilor noștri Adrian Corcimari și Mihail Soțchi, ambii experți certificați de organizații internaționale specializate, cu un background solid în domeniul AML/CFT.

Consultațiile pot fi solicitate la tel.: +373 22 855 559 sau prin email: contact@bsp.md